voor al uw pictogrammen

voor al uw pictogrammenPictogram GHS 07 Schadelijk
Bekijk grote afbeelding


Pictogram GHS 07 Schadelijk

( pictoshop )
€2.05


Pictogram GHS 07 irriterend sensibiliserend, schadelijk

Deze GHS 07 stickers kunnen worden gebruikt om het volgende aan te geven:

De H zin met een G betreft een gevaar en met een W betreft een Waarschuwing

Acute toxiciteit, categorieën 4, oraal H302 W
Acute toxiciteit, categorieën 4, dermaal H312 W
Acute toxiciteit, categorieën 4, inhalatie H332 W
Huidirritatie, categorie 2 H315 W
Oogirritatie, categorie 2 H319 W
Sensibilisatie van de huid, categorie 1 H317 W
STOT, eenmalige blootstelling, categorie 3
Irritatie van de luchtwegen H335 W
Narcotische effecten H336 W:
1cm stickers 40 op kaart ( =€3.25)
2.5cm stickers 6 op kaart ( =€2.45)
5 cm stickers 2 op kaart ( =€1.75)
10cm sticker per stuk ( =€1.60)
15cm sticker per stuk ( =€2.55)
20cm sticker per stuk ( =€3.10)
30cm sticker per stuk ( =€8.50)
40cm sticker per stuk ( =€14.75)
50cm sticker per stuk ( =€18.50)
60cm sticker per stuk ( =€22.50)
10cm bordje per stuk ( =€3.95)
15cm bordje per stuk ( =€5.45)
20cm bordje per stuk ( =€7.05)
30cm bordje per stuk ( =€15.50)
40cm bordje per stuk ( =€24.50)
60cm bordje per stuk ( =€28.50)


Laatste update: Sunday, 17 November 2019 04:30
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack