voor al uw pictogrammen

voor al uw pictogrammenPictogram GHS 08 gezondheids gevaarlijk
Bekijk grote afbeelding


Pictogram GHS 08 gezondheids gevaarlijk

( pictoshop )
€2.05


Pictogram GHS 08 lange termijn gezondheids gevaarlijk

Deze GHS 08 stickers kunnen worden gebruikt om het volgende aan te geven:

De H zin met een G betreft een gevaar en met een W betreft een Waarschuwing

Mutageniteit in geslachtscellen, categorieën 1A, 1B H340 G
Kankerverwekkendheid categorieën 1A, 1B H350 G
Voortplantingstoxiciteit categorieën 1A, 1B H360 G
STOT, eenmalige blootstelling, categorie 1 H370 G
STOT, herhaalde blootstelling, categorie 1 H372 G
Sensibilisatie van de luchtwegen, categorie 1 H334 G
Aspiratiegevaar, categorie 1 H304 G
Mutageniteit in geslachtscellen , categorie 2 H341 W
Kankerverwekkendheid categorie 2 H351 W
Voortplantingstoxiciteit categorie 2 H361 W
STOT, eenmalige blootstelling, categorie 2 H371 W
STOT, herhaalde blootstelling, categorie 2 H373 W

 

 
:
1cm stickers 40 op kaart ( =€3.25)
2.5cm stickers 6 op kaart ( =€2.45)
5 cm stickers 2 op kaart ( =€2.05)
10cm sticker per stuk ( =€1.85)
15cm sticker per stuk ( =€2.55)
20cm sticker per stuk ( =€3.35)
30cm sticker per stuk ( =€9.50)
40cm sticker per stuk ( =€14.75)
50cm sticker per stuk ( =€18.50)
60cm sticker per stuk ( =€22.50)
10cm bordje per stuk ( =€3.95)
15cm bordje per stuk ( =€5.45)
20cm bordje per stuk ( =€7.05)
30cm bordje per stuk ( =€15.50)
40cm bordje per stuk ( =€24.50)
60cm bordje per stuk ( =€28.50)


Laatste update: Monday, 21 October 2019 23:59
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack